Glöm inte att läsa igenom våra villkor innan du anmäler dig!

Betalning:
Betalning sker till företagskonto via e-faktura eller via Swish. Vid e-faktura tillkommer en fakturaavgift på 29 kronor. 
 
Anmälningar till evenemang är ALLTID bindande. Efter bokningen är gjord har du rätt till kostnadsfri avbokning i 14 dagar. Därefter är du skyldig att erlägga hela kursavgiften. Vid förhinder kontaktar du oss och hör om det finns reserver. Finns det reserver som kan ta din plats så återbetalas din avgift. Finns det inte reserver som kan ta din plats ansvarar du själv för att sälja din plats vidare och att meddela vem som övertagit din plats eller erlägger hela avgiften själv. 

No Cats Allowed har rätt att ställa in kurs eller evenemang vid för få anmälda deltagare. Ställs kursen in har du rätt att återfå betald kursavgift. Om kursstarten skjuts upp i tiden mer än tio dagar har du rätt att avbeställa kursen och återfå hela kursavgiften. 

Vid förflyttning eller förseningar av tillfällen eller kurs längre än en vecka efter först satta datum har kunden rätt att få tillbaka icke nyttjad avgift om hen är oförmögen att delta.

Händelse utanför No Cats Alloweds kontroll, vilken ej skäligen kunnat förutses, skall hänföras till force majeure, vilket innebär att No Cats Allowed befrias från sina förpliktelser att fullgöra ingångna avtal. 
 
För att få vi ska kunna fakturera dig måste du som privatperson vara minst 18 år och beställa till din bokföringsadress.
 
Alla priser är inklusive moms.
 
Vid missat tillfälle ges ingen betalning tillbaka. Kunden har rätt att, som åhörare, vara med på nästkommande kurs med samma tema.
 
Hunden:
För att få gå kurs hos oss måste din hund vara vaccinerad för parvo, valpsjuka, HCC samt kennelhosta. Den måste vara fri från smittsamma sjukdomar. Vaccinationsbevis skall uppvisas via mail eller MMS innan kursstart.
 
Löptikar är välkomna om kunden meddelar om löp innan kurstillfälle. Trosa måste användas inomhus.
 
Under kursens gång får hundarna inte hälsa på varandra. Detta för att skapa en lugn, trygg miljö för hunden samt för att undvika skador och bråk, och för att öka koncentrationsförmågan mellan hund och ägare.
 
Strikt hundägaransvar gäller alltid på våra kurser. No Cats Allowed tar inte ekonomiskt ansvar vid hund- eller personskada.
 
Övrigt:
De personuppgifter du lämnar till oss används för orderhantering via Hemsida24, fakturering via Bokio, information, marknadsföring och annat som syftar till att vår tjänst ska fungera så bra som möjligt. 

Tänk på att du genom anmälan godtar och förbinder du dig vid att följa ovanstående kursregler.
 
Företagsinfo:

No Cats Allowed
Gundersbergsvägen 17
132 48 Saltsjö-Boo
 
Org.nr: 851214-0347
Telefon: 0707-355 816
E-post: info@nocatsallowed.se