rehab

Rehab behövs när vår hund behöver hjälpas tillbaka till en normal vardag. Hunden kan ha genomgått en operation, varit skadad eller på ett eller annat sätt inte kunnat röra sig som hen ska under en period. 

Under rehaben görs alltid en individuell plan för hunden. En börjar alltid med lättare övningar och går långsamt framåt mot den normala vardagen, vilket gör att en rehabplan kan sträcka sig över en ganska så lång tid. 

Vi utför lättare rehab på hundar som har genomgått en operation och kommit en bit på vägen i sin rehabilitering, har haft en mjukdelsskada eller en hälta och inte kunnat röra sig under en period. Vår rehab ska alltid vara efterföljande av ett veterinärbesök där rehab har rekommenderats. 

rehab

Första undersökning, behandling och träningsråd: 
90 minuter 800kr

Uppföljande behandlingar: 
60 minuter 500kr

Klippkort:
5x60 minuter 2000kr

friskvårdskontroll

Rörelseanalys, palpering och individuella träningsråd
utan massage, 90 minuter 700kr
med massage 120 minuter 930kr 

Bokning