Viktkontroll

Övervikt hos hund är något som blir vanligare och vanligare i vårt samhälle. Vad det beror på går bara att spekulera i, men med en upptagen vardag kan det vara svårt att hinna med den motion som hunden behöver och om en då inte reglerar fodergivan går såklart en hund upp i vikt. Undervikt förekommer också, men inte i lika stor utsträckning. 

Vi känner gärna igenom er hunds kropp, bedömer vikten och hjälper till med eventuella åtgärdsplaner för över- eller undervikt. 

priser

Genomkänning av hund, råd om foder och träning:
45 minuter 450kr

bokning