utredningar

En problemutredning består av en djupgående intervju om hundens bakgrund och liv, för att se ifall vi kan hitta en orsak till hundens beteende, en analys och träningsplan som jag som problemhundskonsult gör utefter vår intervju. Träningsplanen är alltid baserad på belöningsorienterade metoder, något som är extra viktigt när vi jobbar med problembeteenden och känsliga hundar. Vi går alltid igenom träningsplanen och analysen tillsammans så att ni som ägare förstår och känner er bekväma med hur vi ska få bukt på problemet. Sedan ses vi så pass många gåner vi behöver, med några veckors mellanrum. 

Ett gemensamt arbete

Det som är viktigt att komma ihåg när vi jobbar med problembeteenden är att det kan ta tid och intensivt arbete att få bukt på det. Jag arbetar inte med symptombehandling utan jag vill hitta orsaken till problemet och arbeta bort det från grunden. Det handlar nästan aldrig om att endast träna i den akuta situationen utan även om hundens generella liv, dess aktivering, motion, foder och vardag. Men, jag vill att vi ska arbeta tillsammans med detta och mellan tillfällena vi ses finns jag på telefon och mail för stöd och råd. Ju mer tid vi lägger på hundens beteende desto bättre kommer vår hund att må! 

vanliga problem

Skällande, utfall, spearationsångest, rädsla, kroppszonsaggression, ensamhetsproblem, kissa inne, dra i kopplet, jaga, överdriven glädjehälsning, aggressioner, resursförsvar, ljudrädsla, stress, grävande och förstörande, stereotypiska beteenden, inkallning, inlärd hjälplöshet, ingående hundar, hundmöten, vakt. 

De flesta problem vi har med hundar idag är beteenden som egentligen är helt naturliga för hunden, men som antingen inte accepteras av samhället, eller som har utvecklats lite för långt på grund av stress eller oro. Jag arbetar alltid med orsaken till beteendet, hundens välmående i vardagen och tar alltid hänsyn till ägarnas önskemål. Ägarna måste alltid vara bekväma med metoderna som används och förstå dem till fullo, annars kommer vi inte komma någonstans. 

Priser

600kr per timma
Analys, träningsplan, kurslitteratur och kontakt mellan tillfällena ingår. 

Beroende på problem kan eventuellt övriga kostnader tillkomma, till exempel diverse hundutrustning, träningsartiklar eller veterinärbesök. Dessa inhandlas på egen hand och är aldrig ett krav från min sida utan vi kommer alltid överens om detta tillsammans.